LÅNG ERFARENHET OCH BRED KOMPETENS

Specialitet: invandrarspråken i Sverige
Sprakab Översättningar utför översättningar av alla slag till och från de flesta språk. Vi vänder oss till företag och myndigheter såväl som till privatpersoner. Vår specialitet är översättningar till och från de många invandrarspråk som finns representerade i Sverige i dag och vår kompetens spänner över ett stort antal ämnesområden, exempelvis juridik, ekonomi, politik och samhälle, kultur, naturvetenskap, teknik och medicin.

Anlitas av myndigheter såväl som av privatpersoner
Sprakab Översättningar anlitas av myndigheter, företag och organisationer med stora krav på noggrannhet, flexibilitet och snabb leverans. Dessa kriterier uppnår vi genom en god kännedom om våra uppdragsgivares behov. Vi har ett väl utvecklat kontaktnät av erfarna översättare, varav ett stort antal är auktoriserade translatorer.

ÖVERSÄTTNINGAR

Om Sprakab översättningar

Våra tjänster

Erfarenhet och kompetens

SPRAKAB ÖVERSÄTTNINGAR

translation@sprakab.com

Telefon: 08-546 403 22

Org.nr. 556570-3690

Översättningar
- erfarenhet och kompetens