VÄLKOMMEN TILL SPRAKAB RÄTTSFONETIK

Jämför egenskaper hos talare
Rättsfonetik, eller forensisk fonetik som det även kallas, är en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin som syftar till att undersöka och jämföra ett stort antal egenskaper hos talare. På Sprakabs avdelning för rättsfonetik har vi en hög kompetens inom flera områden och vi kan genomföra ett stort antal olika analyser. Vi har tillgång till analytiker för ca 200 språk – viktigt vid analys av utländska brytningar – och de analytiker vi anlitar får endast utföra analyser av sitt eget modersmål.

Skapar talarprofiler och ”tvättar” inspelningar av tal
Rättsfonetik kan till exempel användas till att skapa en talarprofil. Denna profil beskriver en talares språkliga eller dialektala bakgrund och den kan även avslöja om en talare har något speciellt talfel eller andra språkliga egenheter som utmärker honom eller henne. Vidare kan rättsfonetik användas till att avgöra om två inspelade talare – den ena känd och den andra okänd – är samma eller två olika personer. Sprakab Rättsfonetik kan även hjälpa till att ”tvätta” en dålig inspelning av tal, skapa optimala inspelningar samt avgöra huruvida en inspelning är en originalinspelning eller om den har blivit manipulerad.

Alla våra rättsfonetiska analyser följer de metodologiska och etiska riktlinjer som tagits fram av International Association for Forensic Phonetics and Acoustics.

ÖVERSÄTTNINGAR

RÄTTSFONETIK

SPRÅKANALYS

Om Sprakab rättsfonetik

Våra tjänster

SPRAKAB RÄTTSFONETIK

fonetik@sprakab.com

Telefon: 08-546 403 00

Rättsfonetik