RÄTTSFONETIK — VÅRA TJÄNSTER
Nedan ser du vilka tjänster Sprakab erbjuder inom affärsområdet rättsfonetik. Samtliga tjänster kan utföras express eller inom sju dagar vid behov. Du beställer någon av våra tjänster genom att kontakta oss direkt.

1) Talaridentifiering
2) Talarprofilering
3) Inspelningstvätt
4) Inspelningstranskription
5) Inspelningsanalys
6) Bakgrundsanalys
7) Överföringar
8) Konsultuppdrag

1) Talaridentifiering
Talaridentifiering, eller talarverifiering, kan utföras om du har två eller flera inspelningar av en eller flera personer. Med hjälp av metoden kan du få fram ledtrådar om den okända talaren är samma person som den kända talaren. Vi kan också jämföra två eller flera helt okända talare med varandra, i syfte att ta reda på vem de är eller om några av talarna är samma person. Talaridentifiering kan vara ett bra verktyg om du till exempel har ett inspelat hotsamtal och ytterligare en inspelning av en misstänkt person. I ett sådant fall kan du få reda på om den misstänktes tal är så pass likt talet i det inspelade hotsamtalet att det går att fastställa att det är samma person.

2) Talarprofilering
Talarprofilering innebär att vi tar reda på så mycket som möjligt om en persons språkliga bakgrund – och därigenom får en aning om personens ursprung. Vid en talarprofilering analyseras till exempel en talares dialektala bakgrund. Om personen inte har svenska som modersmål gör vi i stället en brytningsanalys i syfte att ta reda på vilket personens egentliga modersmål är. När vi analyserar en utländsk brytning arbetar våra rättsfonetiska experter tillsammans med en person som har det aktuella språket som modersmål. Förutom dialekter och brytningar används talarprofilering för att avslöja om en person har några specifika talfel eller andra fysiska egenheter som påverkar talet. Med denna teknik kan vi även avslöja språkliga egenheter hos en person såsom regelbundna grammatiska fel, felaktiga uttal eller ofta återkommande ord och fraser i den språkliga repertoaren.

3) Inspelningstvätt
Ofta kan en inspelning av tal innehålla störande ljud. Dessa störande ljud kan ibland vara så allvarliga att det inte går att urskilja vad som sägs på inspelningen. Vi kan tvätta en inspelning från sådana störningar och genom ett antal processer göra så att det går att höra vad som sägs på inspelningen. I samband med till exempel en tvätt av en inspelning kan vi dessutom skriva ner vad som sägs på inspelningen, så kallad inspelningstranskription.

4) Inspelningstranskription
I samband med till exempel en tvätt av en inspelning kan vi skriva ner vad som sägs på inspelningen. Transkription kan göras till alla de ca 200 språk som Sprakab har tillgång till. Vill du dessutom ha inspelningstranskriptionen översatt så går det också att ordna.

5) Inspelningsanalys

Med hjälp av tekniska analyser kan vi avgöra om en digital inspelning är ett original eller om inspelningen har manipulerats. Exempel på sådan manipulering är om någon försökt ändra ordföljden eller ta bort ord eller fraser i en inspelning. Vi kan också verifiera vilket medium en analog inspelning gjorts på från början, om detta skulle vara okänt.

6) Bakgrundsanalys
Ibland kan det finnas intressant information i bakgrunden av en inspelning, exmpelvis ljudet från en tv. I lyckosamma fall går det att avgöra vid vilken tidpunkt en viss inspelning gjorts, på basis av bakgrundsljudet. Även platsen där en inspelning är gjord kan på samma sätt analyseras med hjälp av bakgrundsljuden, exempelvis en inspelning gjord på en tågstation eller annan plats med en utmärkande ljudatmosfär. Ljudet av en annan person som talar i bakgrunden av inspelningen kan i gynnsamma fall också analyseras.

7) Överföringar
Sprakab transfererar alla typer av inspelningar mellan de flesta format. Har du en inspelning på microkassett som du vill ha som mp3- eller realaudio-fil som du vill kunna lyssna på i din vanliga cd-spelare? Det ordnar vi. Vi kan konvertera filer mellan alla de vanliga ljudfilsformaten och ett stort antal av de mindre vanliga. Dessutom kan vi digitalisera gamla analoga inspelningar och föra över dessa mellan olika media. Vi kan även i särskilda fall föra över videoinspelningar mellan analoga och digitala media.

8) Konsultuppdrag
Sprakab erbjuder konsulttjänster inom området inspelning av tal. Vi ger råd om inspelningsutrustning och inredning av rum där inspelningar ske utföras och kan tipsa om hur du får en optimal inspelning under dåliga förhållanden. Dessutom kan vi hjälpa till med det teoretiska kring röstkonfrontationer.

ÖVERSÄTTNINGAR

RÄTTSFONETIK

SPRÅKANALYS

Om Sprakab rättsfonetik

Våra tjänster

SPRAKAB RÄTTSFONETIK

fonetik@sprakab.com

Telefon: 08-546 403 00

Rättsfonetik
- våra tjänster