VÄLKOMMEN TILL SPRAKAB SPRÅKANALYS

God bild av en persons språkliga bakgrund
En språkanalys ger en mycket god vägledning vid bestämningen av en persons språkliga bakgrund. Metoden som Sprakab använder är välbeprövad och har använts sedan 1993. Resultaten är mycket tillförlitliga och ger, ur lingvistisk synvinkel, en god bild av en persons språkliga bakgrund.

Lingvister och språkanalytiker för de flesta språk
Sprakab Språkanalys har ett brett kontaktnät av erfarna språkanalytiker och erbjuder språkanalyser av de flesta invandrarspråken. Sprakab Språkanalys används av polis och migrationsverk både i Sverige och i flera andra länder. I dagsläget skickar vi analysresultat på både tyska, engelska och finska.

Spara tid – anlita Sprakab för analysen
Att anlita Sprakab för att utföra en språkanalys är tidsbesparande, tillförlitligt och kostnadseffektivt. Vi förkortar handläggningstiden för myndigheter som behöver ytterligare underlag för att fastställa en persons språkliga bakgrund.

ÖVERSÄTTNINGAR

RÄTTSFONETIK

SPRÅKANALYS

Om Sprakab språkanalys

Våra tjänster

Frågor och svar

SPRAKAB SPRÅKANALYS

info@sprakab.com

Telefon: 08-546 403 00

Språkanalys

Frågan om hur Migrations-verket använder språkanalyser har uppmärksammats på olika sätt den senaste tiden. Eftersom det förekommer en del missförstånd förklarar här Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer på vilket sätt verket använder språkanalyser i asylprövningen.

Läs också gärna vår sida om Frågor och Svar.

Oberoende granskning stödjer resultat av språkanalyser

Migrationsverket har låtit göra en oberoende granskning av tre kritiserade språkanalyser. Granskningen har gjorts av den nederländska migrationsmyndigheten, och resultaten ger stöd för de slutsatser som drogs i de svenska språkanalyserna.


Läs hela artikeln på Migrationsverkets hemsida