SPRÅKANALYS – VÅRA TJÄNSTER

Nedan ser du vilka tjänster Sprakab erbjuder inom affärsområdet språkanalys. Samtliga tjänster kan utföras express eller inom sju dagar vid behov.

Språkanalyser utifrån ett lingvistiskt perspektiv. En inspelning av en persons tal analyseras av en analytiker, som placerar språket geografiskt i ett land eller inom ett område, med så små marginaler som möjligt.

Lokalkännedomskontroll utifrån de svar en person ger på frågor som relaterar till geografiska områden där denne har vistats.

Kunskapskontroll utifrån de svar en person ger på frågor som relaterar till dennes land och till ämnen som kan vara bekanta.

Utredningsstöd där analytikern i samråd med en lingvist ger vägledning för utredningens fortsatta inriktning.

Tolkkontroll där experter anlitas för kontroll av tolkars språkkunskaper och kompetens.

Skriftanalys, dvs. analys av en handskriven text.

ÖVERSÄTTNINGAR

RÄTTSFONETIK

SPRÅKANALYS

SPRAKAB SPRÅKANALYS

info@sprakab.com

Telefon: 08-546 403 00

Språkanalys
- våra tjänster