Språkanalys

En bild av en persons språkliga bakgrund
En språkanalys kan ge vägledning vid bestämningen av en persons språkliga bakgrund. Analysen är strikt lingvistisk.

Analyser för de flesta språk
I analysprocessen används modersmålstalande analytiker och specialiserade lingvister. VI har ett brett kontaktnät och erbjuder språkanalyser av de flesta invandrarspråken.

Vi förkortar handläggningstiden för myndigheter som behöver ytterligare underlag för att fastställa en persons språkliga bakgrund.

Läs mer om våra språkanalystjänster här

Här hittar du frågor och svar om språkanalys

Sprakab Språkanalys08-546 403 00 / info@sprakab.com