Våra tjänster

Språkanalyser utifrån ett lingvistiskt perspektiv. En inspelning av en persons tal analyseras av analytiker och lingvister som kopplar språket till en språkgrupp och geografiskt region.

Utredningsstöd där analytikern i samråd med en lingvist ger vägledning för en utrednings fortsatta inriktning.

Tolkkontroll där experter anlitas för kontroll av tolkars språkkunskaper och kompetens.

Sprakab Språkanalys08-546 403 00 / info@sprakab.com