Välkommen till

Sprakab Språkanalys I ärenden där asylsökande saknar identitetshandlingar kan Migrationsverket eller Polisen beställa en språkanalys för att hjälpa den asylsökande att styrka sitt ursprung.

Sprakab Rättsfonetik Vi undersöker och jämför inspelat tal i olika sammanhang.

Sprakab Översättningar Vi hjälper företag, myndigheter och privatpersoner med översättningsuppdrag till och från de flesta språk.

 

Översättningar

Professionella översättningar till alla språk och till rätt pris

Sprakab erbjuder experthjälp av kvalificerade facköversättare. Vi arbetar med praktiskt taget alla språk och för att garantera hög kvalitet arbetar våra översättare alltid mot sitt eget modersmål.

Till vårt förfogande står ett nätverk av tusentals professionella översättare över hela världen, med dokumenterad erfarenhet inom sina respektive branschområden.

Vi anpassar din text efter målgrupp och kontext. Vi ser till att texten håller rätt stil och ton så att budskapet når läsarna intakt.

Våra erfarna projektledare samordnar både små och stora översättningsprojekt och garanterar leveranstiderna.

Lär mer om våra översättningstjänster här

Lär om våra erfarenheter här

Sprakab Översättningar: 08-546 403 00 / translations@sprakab.com

Rättsfonetik

Jämför egenskaper hos talare
Rättsfonetik är en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin som syftar till att undersöka och jämföra egenskaper hos talare.

Skapar talarprofiler
Rättsfonetik kan till exempel användas för att skapa en talarprofil. Denna profil beskriver en talares språkliga eller dialektala bakgrund och den kan även avslöja språkliga egenheter som utmärker honom eller henne. Vidare kan rättsfonetik användas till att avgöra om två inspelade talare – den ena känd och den andra okänd – är samma eller två olika personer.

Våra rättsfonetiska analyser följer de metodologiska och etiska riktlinjer som tagits fram av International Association for Forensic Phonetics and Acoustics.

Sprakab Rättsfonetik08-546 403 00 / fonetik@sprakab.com

Språkanalys

En bild av en persons språkliga bakgrund
En språkanalys kan ge vägledning vid bestämningen av en persons språkliga bakgrund. Analysen är strikt lingvistisk.

Analyser för de flesta språk
I analysprocessen används modersmålstalande analytiker och specialiserade lingvister. VI har ett brett kontaktnät och erbjuder språkanalyser av de flesta invandrarspråken.

Vi förkortar handläggningstiden för myndigheter som behöver ytterligare underlag för att fastställa en persons språkliga bakgrund.

Läs mer om våra språkanalystjänster här

Här hittar du frågor och svar om språkanalys

Sprakab Språkanalys08-546 403 00 / info@sprakab.com