Rättsfonetik

Jämför egenskaper hos talare
Rättsfonetik är en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin som syftar till att undersöka och jämföra egenskaper hos talare.

Skapar talarprofiler
Rättsfonetik kan till exempel användas för att skapa en talarprofil. Denna profil beskriver en talares språkliga eller dialektala bakgrund och den kan även avslöja språkliga egenheter som utmärker honom eller henne. Vidare kan rättsfonetik användas till att avgöra om två inspelade talare – den ena känd och den andra okänd – är samma eller två olika personer.

Våra rättsfonetiska analyser följer de metodologiska och etiska riktlinjer som tagits fram av International Association for Forensic Phonetics and Acoustics.

Sprakab Rättsfonetik08-546 403 00 / fonetik@sprakab.com